PREDAJ a ROZVOZ NEPRERUŠENÝ! Vodiči sú vybavení ochrannými prostriedkami. Produkty sú dezinfikované.

Invalidné vozíky s2