PREDAJ a ROZVOZ NEPRERUŠENÝ! Vodiči sú vybavení ochrannými prostriedkami. Produkty sú dezinfikované.

Invalidný elektrické vozidlá s11